2008 - 2014 Keystone Sydney Fender Skirt (Bronze)

Keystone RV

251064

2008 - 2014 Keystone Sydney New Fender Skirt (Bronze)

 

  • Fits: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, and 2014 Keystone Sydney
  • Measures Approximately 70" X 12.5"
  • Bronze Finish


Related Items